Wat zijn de voorwaarden?

 
 

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor de voorbereidingsperiode op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

 • U woont in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Ermelo, Harderwijk of Voorst (vestiging het GROS Apeldoorn) of de gemeente Deventer of Olst-Wijhe (vestiging het GROS Deventer). Woont u in een andere gemeente? Vraag dan naar de mogelijkheden bij uw eigen gemeente.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw te starten bedrijf.
 • Uw te starten bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Uw gezondheid levert geen problemen op bij uw werk als zelfstandige.


Inkomen

 • U hebt geen problematische schulden.
 • U ontvangt een PW-uitkering.
 • Uw klantmanager Werk is van mening dat het zelfstandig ondernemerschap voor u de kortste en meest effectieve manier is om aan betaald werk te komen.
 • U hebt geen andere afspraken gemaakt met uw klantmanager Werk, die in strijd zijn met de plannen voor de voorbereidingsperiode.


Een levensvatbaar bedrijf
U hebt een kansrijk bedrijfsidee voor een naar verwachting levensvatbaar bedrijf. Dit betekent, dat er verwacht kan worden, dat u een 'toereikend' inkomen haalt. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep moet, samen met het eventuele overige vaste inkomen (bijv. uit loondienst voor enige dagen per week of inkomen van uw levenspartner), genoeg zijn om:


 • Uw bedrijf voort te zetten
  Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook investeringen en reserveringen van kunnen doen. Dit houdt in, dat uw inkomen vermeerderd met de afschrijvingen hoog genoeg moet zijn om aan alle aflossingsverplichtingen (ook die van de Bbz) te voldoen. Ook moet het hoog genoeg zijn om het bedrijf op peil te houden. U moet dus ook noodzakelijke (vervangings-)investeringen kunnen doen, eventueel met behulp van bankkrediet.

 • Te voorzien in uw bestaan
  Wij kijken naar uw individuele situatie, dus niet alleen naar de bijstandsnorm. Komt u al jaren rond met minder geld dan de bijstandsnorm? Dan wegen wij dit mee bij de beantwoording van de vraag of uw bedrijf levensvatbaar is. De continuïteit van uw bedrijf of beroep moet wel gewaarborgd zijn. Onder normale omstandigheden geeft dit inkomen beneden de bijstandsnorm dan ook geen recht op bijstandsverlening. U krijgt in zo'n geval pas bijstand als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor er behoefte aan bijstand ontstaat. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.