Wat zijn de voorwaarden?

 
 

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op grond van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

 • U woont in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Ermelo, Harderwijk of Voorst (vestiging het GROS Apeldoorn) of de gemeente Deventer of Olst-Wijhe (vestiging het GROS Deventer). Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de uitkering bij uw eigen gemeente aan.
 • U bent 55 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Uw bedrijf is 'rechtmatig' gevestigd. Zijn er wettelijke eisen voor uw bedrijfsactiviteit? Dan moet u aan deze eisen voldoen.


Inkomen

 • U hebt voorafgaand aan de aanvraag minimaal 10 jaar onafgebroken gewerkt: minimaal 3 jaar als zelfstandige en daarvoor minimaal 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • Uw gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar bedroeg minder dan € 25.909-. Zou u het bedrijf voortzetten, dan is uw inkomen elke keer lager dan € 26.760,- per jaar.


Een niet-levensvatbaar bedrijf

 • Uw bedrijf is niet levensvatbaar. De winst uit uw bedrijf (eventueel met overige inkomsten) is onvoldoende om aan alle zakelijke en prive-verplichtingen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van kredieten, reserveren voor investeringen en belasting betalen en het voorzien in uw levensonderhoud.


Vermogen

 • Wij gaan uit van het vermogen, dat u op de datum van de bedrijfsbeeindiging hebt. Graag ontvangen wij daarvoor de liquidatiebalans en een eventueel taxatierapport van uw onroerend goed.


Bedrijfsbeëindiging

 • U moet een Ioaz-uitkering aanvragen voordat u het bedrijf beëindigt.
 • U moet uw bedrijf binnen anderhalf jaar na uw Ioaz-aanvraag daadwerkelijk beëindigen.
 • U moet zich na bedrijfsbeëindiging als werkzoekende inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Ook moet u meewerken aan trajecten gericht op het krijgen van een baan. U bent verplicht om passend werk te aanvaarden. Deze verplichtingen gelden ook voor uw eventuele levenspartner. Hebt u medische beperkingen? Dan kunt u helemaal of deels vrijstelling krijgen van de arbeidsverplichting.


Administratie

 • Bij de aanvraag moet u inzage verschaffen in de boekhouding, de inkomstenbelastingaangiften en -aanslagen van de laatste drie jaren. Ook moet u voorlopige cijfers van het lopende boekjaar inleveren.