F.A.Q. / Begrippenlijst

 
 

Veel gestelde vragen:

faqs
Kan ik als startende ondernemer bijstand krijgen?

Als u voor uzelf gaat beginnen, bent u niet (langer) beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw recht op een bijstandsuitkering komt daarmee te vervallen. U zult in het begin waarschijnlijk nog niet genoeg verdienen om van te leven. Daarom kunt u in die eerste tijd mogelijk een maandelijkse aanvulling krijgen op uw inkomsten. Ook kunt u voor de aanschaf van benodigde spullen startkrediet (ook startkapitaal genoemd) krijgen. In de voorbereidingstijd voordat u met uw bedrijf start, kunt u een voorbereidingskrediet aanvragen en loopt uw uitkering door. Een voorwaarde is wel dat u begeleiding krijgt bij het opzetten van uw eigen bedrijf. Het voorbereidings- en startkrediet en de aanvullende uitkering zijn geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) - dit bovenstaande stuk geldt met name voor startende zelfstandigen vanuit een bijstandsuitkering (PW).

Back to top
Kan ik als zelfstandige met tijdelijke financiële problemen bijstand krijgen?

Als u als zelfstandige tijdelijk in geldnood zit, bijvoorbeeld omdat u door ziekte geen of weinig inkomsten hebt, dan kunt u bijstand aanvragen. Dit kan op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Voor de mogelijkheden en voorwaarden zie de verschillende regelingen op deze site.

Back to top
Kan ik begeleiding krijgen als ik een eigen bedrijf wil beginnen?

Bij het voorbereiden en starten van een eigen bedrijf kunt u, als u een bijstandsuitkering ontvangt, begeleiding krijgen. Dit is zelfs een voorwaarde om recht te blijven houden op een bijstandsuitkering. Met professionele begeleiding krijgt u nog een jaar een bijstandsuitkering en hoeft u niet te solliciteren. U kunt al uw tijd besteden aan het voorbereiden van uw bedrijf. U bent dat ook verplicht. Er is een speciaal voorbereidingstraject dat wordt begeleid door Door diverse externe adviesorganisaties.

Back to top
Kan ik bijstand krijgen als ik mijn bedrijf wil beëindigen?

Als uw bedrijf niet (meer) levensvatbaar is of als u niet (meer) van uw beroepspraktijk kunt leven, dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig: u wilt bijvoorbeeld op zoek naar een koper of de voorraad verkopen. Deze tijd heet de liquidatiefase of afbouwperiode. In deze periode kunt u een bijstandsuitkering ontvangen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), zodat uw inkomen wordt aangevuld tot het voor u geldende bijstandsniveau. Voor de mogelijkheden en voorwaarden zie regeling Beeindigende ondernemer of IOAZ.

Back to top