U wilt stoppen met uw bedrijf

 
 

U wilt stoppen met uw bedrijf

U hebt een bedrijf dat niet meer levensvatbaar is. Misschien is uw bedrijf zelfs nooit rendabel geweest. Dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig. U hebt bijvoorbeeld nog contractuele verplichtingen of u wilt uw voorraad verkopen. Om deze beëindigingsperiode te overbruggen, kan het GROS u helpen met een tijdelijke uitkering.

Ondernemers geboren voor 1 januari 1960 wijzen we graag op de regeling 'Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen' (Ioaz).

Beëindigende ondernemer
Een voorbeeld?

Ik had een kapperszaak in een buurt die vergrijst. Daardoor was het aantal vaste klanten van mijn zaak al jaren dalend. De buurt heeft gewoon steeds minder inwoners. Verhuizen naar een andere wijk was geen optie: daar zijn al concurrenten actief. Ik besloot het bedrijf te stoppen. Omdat ik tijd nodig had om mij bedrijfsactiviteiten te staken, heb ik een beroep gedaan op het GROS. Zij konden mijn inkomen tot de beëindiging aanvullen tot het bijstandsniveau. Nu heb ik een nieuwe baan, nota bene bij een voormalige concurrent!

Back to top

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Aanvullende periodieke uitkering
    Maximaal een jaar lang kan de overheid uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Zo hebt u tijd om de periode tot de bedrijfsbeeindiging te overbruggen. Bij hoge uitzondering kunnen wij de periode met een jaar verlengen. De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw specifieke situatie, zoals gezinssamenstelling, woonkosten en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen.

  • Eigen vermogen
    Hebt u een eigen vermogen tot € 46.520,-? Dan kan het zijn, dat u de aanvullende periodieke uitkering niet terug hoeft te betalen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Bij een eigen vermogen van € 195.497,- of meer wordt de bijstand als renteloze geldlening verstrekt. Valt uw vermogen tussen deze grenzen? Dan kan het zijn, dat u de bijstand niet terug hoeft te betalen als uw eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen.Aanvraagprocedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw inkomen? Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Klik dan naar 'Contact' voor meer informatie over het aanvragen van een informatief gesprek.

Een informatief gesprek
Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraag- en een inlichtingenformulier mee en een lijstje met bewijsstukken die u moet verzamelen. Hebt u de formulieren ingevuld en hebt u de bewijsstukken vergaard? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Bij het intakegesprek nemen we samen de formulieren door en kijken we of u de juiste bewijsstukken bij u hebt. Vervolgens bepalen wij of er een bedrijfseconomische onderzoek door een extern bureau nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. In elk geval krijgt u binnen 13 weken bericht of u bijstand ontvangt.