Wat zijn de voorwaarden?

 
 

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemeen

 • U woont in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Ermelo, Harderwijk of Voorst (vestiging het GROS Apeldoorn) of de gemeente Deventer of Olst-Wijhe (vestiging het GROS Deventer). Woont u in een andere gemeente? Vraag dan de bijstand bij uw eigen gemeente aan.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U werkt minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • Uw bedrijf wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Uw bedrijf is 'rechtmatig' gevestigd. Zijn er wettelijke eisen voor uw bedrijfsactiviteit? Dan moet u aan deze eisen voldoen.


Inkomen

 • U bent voor uw levensonderhoud geheel of voor een deel afhankelijk van deze inkomsten.
 • Er mogen naast het inkomen uit het bedrijf geen andere inkomsten zijn, waardoor u boven de bijstandsnorm komt. Tel dus het inkomen van uw partner mee.


Een niet-levensvatbaar bedrijf

 • Uw bedrijf is niet levensvatbaar. De winst uit uw bedrijf (eventueel met overige inkomsten) is onvoldoende om aan alle zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van kredieten, reserveren voor investeringen en belasting betalen en het voorzien in uw levensonderhoud.


Financiering en vermogen

 • U hebt geen financiële middelen om de periode tot de bedrijfsbeëindiging te overbruggen.
 • Banken of investeerders willen u geen of onvoldoende financiering verstrekken.
 • Hebt u of uw levenspartner vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis)? Dan kunt u toch financiële steun ontvangen. Wanneer u een zakelijk partner hebt, beoordelen wij ook zijn of haar vermogen. De hoogte van het vermogen bepaalt of de bijstand een lening of een gift is.


Bedrijfsbeëindiging

 • U moet uw bedrijf zo spoedig mogelijk beëindigen en legt daarvoor een datum vast. Zet u uw bedrijf toch voort? Dan moet u de uitkering terugbetalen, ongeacht uw bedrijfsresultaat.


Aansprakelijkheid en administratie

 • U hebt de zeggenschap in uw bedrijf en draagt het financiële risico van het bedrijf.
 • U voert een deugdelijke (bedrijfs-)administratie en doet op tijd aangifte bij de belastingdienst.
 • Bij de aanvraag moet u inzage verschaffen in de boekhouding, de inkomstenbelastingaangiften en -aanslagen van de laatste drie jaren. U moet de voorlopige cijfers van het lopende boekjaar inleveren. Ook moet u het ontstaan van de problemen toelichten.