De voorbereidingsperiode

 
 

De voorbereidingsperiode

Moet u leven van de bijstand? Dat wilt u veranderen! Want u bruist van de plannen voor het starten van een eigen bedrijf. Sterker nog: u weet zeker dat een eigen bedrijf betere mogelijkheden biedt dan werken voor een baas. Maar een bedrijf starten gaat niet zomaar. Het is erg belangrijk dat u het goed voorbereidt en een doordacht plan maakt. Het GROS kan u helpen met een 'voorbereidingsperiode'.

Voorbereidingsperiode
Een voorbeeld?

Na mijn ontslag kon ik maar niet aan werk komen. Ik moest het doen met een bijstandsuitkering. Ik droomde er altijd van een eigen bedrijf te beginnen. Maar ja, zonder spaarpot en zonder ervaring, hoe ging ik dat aanpakken? Het GROS heeft me geholpen met het opstellen van een ondernemingsplan. Bovendien kreeg ik een mentor waar ik altijd op terug kon vallen. Na bijna een jaar voorbereiden ben ik van start gegaan en sindsdien heb ik een goedlopend bedrijf. Een droom die uitkomt!

Back to top

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?


 • Voorbereidingsperiode
  U krijgt maximaal 12 maanden de tijd om een ondernemingsplan te maken en marktonderzoek te doen.

 • Begeleiding
  In deze periode bent u verplicht zich te laten begeleiden door een extern bureau, dat wij voor u selecteren. Een mentor helpt u bij het ontwikkelen van plannen en het doen van marktonderzoek. Bovendien biedt de mentor hulp bij het opstellen van uw ondernemingsplan. De kosten van deze begeleiding zijn voor rekening van de gemeente.

 • Cursussen
  U krijgt ook cursussen aangeboden, gericht op het ondernemerschap in algemene zin, financiën, marketing en presentatie. De kosten hiervan worden volledig vergoed.

 • Periodieke uitkering
  Tijdens deze periode behoudt u uw PW-uitkering en hoeft u niet te solliciteren.

 • Voorbereidingskrediet
  In de voorbereiding moet u soms noodzakelijke kosten maken, bijvoorbeeld voor marktonderzoek. Het GROS kan u een renteloze lening geven. U gaat pas rente betalen als u uw bedrijf start. U hoeft de lening niet terug te betalen als er om gegronde redenen wordt afgezien van de start.

 • Faciliteiten voor starters
  Hebt u de voorbereidingsperiode met succes afgerond en ligt er een doordacht ondernemingsplan klaar? Dan kunt u een beroep doen op de 'Regeling Starters'.


Aanvraagprocedure


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de voorbereidingsperiode? Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Neem dan contact op met uw klantmanager Werk. Deze kan een aanmelding bij het GROS voor u regelen. Wij van het GROS nodigen u dan uit voor een informatief gesprek.
 
Een informatief gesprek
Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraagformulier mee. Hebt u het formulier ingevuld? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Bij het intakegesprek nemen we samen het formulier door. Vervolgens bepaalt het GROS of er een selectiegesprek bij een extern bureau nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. In elk geval krijgt u binnen 13 weken bericht of u in aanmerking komt voor de voorbereidingsperiode.