GROS

 
 
 

 


Het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn en Deventer. Ons werkgebied bestrijkt grote delen van Gelderland en Overijssel. Het GROS biedt financiële ondersteuning, begeleiding en advies aan startende ondernemers en doorstartmogelijkheden aan gevestigde ondernemers. Wij stimuleren hiermee het ondernemerschap en voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie raken of blijven. Wilt u stoppen met uw bedrijf? Ook dan kan het GROS u misschien financieel te hulp schieten.Het GROS baseert zich bij de financiële ondersteuning en begeleiding op de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).Leest u eens verder en kijk welke regeling misschien op uw situatie van toepassing is:

homepage
U wilt een eigen bedrijf starten

U bent werkloos of dreigt dat te worden. Maar u bruist van de plannen voor de start van een eigen bedrijf en u wilt dat professioneel aanpakken! Met een goede voorbereiding en een doordacht ondernemingsplan wilt u de financiering rond krijgen. Het GROS kan u helpen bij de voorbereidingsperiode en bij de daadwerkelijke start van uw bedrijf. 

U hebt een bijstandsuitkering
Ontvangt u een bijstandsuitkering (PW) en wilt u zich voorbereiden op de start van uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep? Dan is de 'Regeling voorbereidingsperiode' misschien op u van toepassing. 

U bent werkloos of raakt binnenkort werkloos
U hebt een goed onderbouwd ondernemingsplan en de vooruitzichten zijn goed, maar de bank is niet bereid te financieren. Dan is er voor u de 'Regeling starters'. 

Back to top
U bent een gevestigde ondernemer

U bent een gevestigde ondernemer en met hart en ziel aan uw bedrijf verbonden. Maar nu bent u in financiële problemen geraakt. Met een bedrijfskrediet of een aanvulling op uw inkomen kan het GROS u helpen om een doorstart te maken. 

U kampt tijdelijk met financiële problemen
Bent u een gevestigde ondernemer met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in financiële problemen verkeert of dreigt te komen? Dan is de 'Regeling gevestigde ondernemers' misschien op u van toepassing. 

U bent 55 jaar of ouder
Bent u 55 jaar of ouder en is uw bedrijf niet levensvatbaar meer, maar wilt u toch doorgaan tot uw pensioen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de 'Regeling gevestigde ondernemers 55 jaar of ouder'. 

Back to top
U wilt uw bedrijf stoppen

Wanneer een bedrijf niet goed meer loopt, is stoppen soms het beste. Maar het beëindigen van uw bedrijf kost tijd. Hoe komt u in die periode aan inkomen? Of u bent 55 jaar of ouder. Stel, u vindt geen baan meer, hoe overbrugt u de periode tot uw pensioen? Het GROS kan u helpen deze fase financieel te overbruggen. 

U hebt tijd nodig om uw bedrijf te beëindigen
Wanneer uw bedrijf niet levensvatbaar meer is en u de periode tot de daadwerkelijke sluiting moet overbruggen, is er voor u de 'Regeling beëindigende ondernemers'. 

U bent 55 jaar of ouder
Wanneer u 55 jaar of ouder bent en er zijn zwaarwegende redenen om uw bedrijf te stoppen, dan is de 'Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)' misschien op u van toepassing.

Back to top


Klik op één van bovenstaande regelingen voor meer informatie.


Actief in 8 gemeenten
Het GROS voert de regelingen uit voor de inwoners van 8 gemeenten. Wilt u weten of uw gemeente daar ook bij is? Klik dan naar 'Contact'.

Maatwerk
Elke ondernemer en onderneming is anders. Daarom komt financiële hulp, begeleiding en advies aan op maatwerk. Neem contact op met het GROS om een afspraak te maken.

kom-ik-in-aanmerking